Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Team Sporting Syd ( Team Lund )

Den 25. November kl 19.00 bliver der afholdt generalforsamling I Team Sporting Syd.
Dette bliver afholdt i Lund Flugtskydnings Center, Lundvej 28, Bylderup Bov. Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke.
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag til Generalforsamlingen i Team Sporting Syd
1. Ændring af navn til Team Lund.
2. Ændring af vedtægter under paragraf 7.3 : fjerne ordene : og indkommende forslag

Navn:

Fødselsdato:

Email:

Adresse:

Post nr. / by

Bliv Medlem!

Efter tilmelding vil du blive kontaktet af Team Lund med henblik på betaling af indmeldelsegebyr og nærmere information.  Indmeldelsegebyret er 150kr.